Zelená strecha

 

KVALITA BÝVANIA Z EURÓPSKYCH METROPOL 
PRICHÁDZA AJ DO KOŠÍC

 


 


"OZELENÁ" STRECHA PRISPIEVA K EKOLOGICKEJ, ESTETICKEJ, EKONOMICKEJ A TRVALO UDRŽATEĽNEJ VÝSTAVBE.

V dnešnej hektickej dobe plnej virtuálnej reality si je ťažké nájsť súkromie. Preto bývanie nemá byť len úkrytom do nášho sveta, ale aj zlepšenie a upevnenie našich medziľudských vzťahov. Napríklad vzťahov so susedmi, s ktorými môžeme zdieľať rôzne aktivity. Zelená strecha v blízkosti vášho domova je tým ideálnym miestom, kde sa môžu ľudia stretávať, deti sa môžu bezpečne hrať.  Nezabúdajme na skutočné hodnoty v našom živote. Mať kúsok prírody na dosah a možnosť stretávania sa s priateľmi je dnes vzácnosť, ktorú ale môžete mať vďaka zelenej streche na bytovom dome Bellatrix. Dnešní moderní architekti to všetko vedia. A Preto sa snažia vytvárat komunitné spolunažívanie aj na tých miestach, kde sa to na prvý pohľad zdá takmer nemožné. Ich cieľom je vytvárať miesta na stretnutia a aktivity, aby sa nezabudlo na osobný kontakt a prírodu nemiesto osamelých priestorov.


Tepelnoizolačné a tepelnoakumulačné vlastnosti

V zimnom období zamedzujú úniku tepla z vnútorného priestoru. V letnom období strechy s vegetáciou pôsobia ako ochrana vnútorného priestoru proti nadmernej tepelnej záťaží od slnečného žiarenia. V obidvoch prípadoch spôsobuje vegetácia spolu s hornými vrstvami vyrovnávanie teplotných výkyvov  v cykle deň-noc  vo vnútorných priestoroch čím sa prirodzeným a ekologickým spôsobom reguluje aj energetická spotreba celej budovy. Teploty na povrchu plochých striech tradičných konštrukcií môžu vystúpiť v letnom období až na +80°C, v zimnom období môžu poklesnúť až na hodnotu -20°C. Povrchová teplota strechy s vegetáciou vystúpi najviac na +30°C. Z toho vyplýva, že rozdiely medzi priebehom teploty vonkajšieho vzduchu a povrchovou teplotou vegetačnej strechy sú niekoľkokrát menšie ako pri tradičnej plochej streche.

Hydroakumulačné vlastnosti

Zelené strechy zadržujú časť vodných zrážok, ktoré by inak z územia odtiekli  bez úžitku do kanalizácie, vegetačné súvrstvie znižuje zaťaženie kanalizačnej sústavy o 8-10% .  Zadržané zrážky sa pozvoľne odparujú, čo vedie k ochladzovaniu a zvlhčovaniu okolitého vzduchu . Vegetačná strecha s hrúbkou vegetačnej vrstvy 200 až 400 mm dokáže akumulovať 100 až 150 mm vody, čo v našich klimatických podmienkach zodpovedá až dvojmesačnej priemernej hodnote vodných zrážok.

Akustická ochrana

Vegetácia účinne tlmí hluk z vonkajšieho prostredia (cestná a vzdušná doprava, klimatizačné jednotky, ...). Oproti iným skladbám sa hluková pohltivosť zvyšuje až o 3 dB. Táto vlastnosť závisí na použitých rastlinách. Čím je vegetácia hustejšia a vyššia, tým sa zlepšuje  zvuková pohltivosť strechy. Samozrejme zlepšuje aj  vzduchovú a kročajovú nepriezvučnosť strechy.

Protipožiarna ochrana

Vegetácia v strešnej konštrukcii obmedzuje vznik požiaru a zabraňuje jeho šíreniu, slúži tiež ako ochrana pred požiarom. Podľa smernice FLL pre zelené strechy má  extenzívna zeleň  dostatočnú odolnosť proti ohňu za predpokladu, že minimálna hrúbka substrátu je aspoň 3 cm a substrát obsahuje maximálne 20% hmotnosti organických látok. Pred okennými, dvernými otvormi a strešnými prestupmi je potrebné rátať  s pásom štrku alebo dlažby.

Ochrana pred poškodením hydroizolačného súvrstvia

Chráni strešnú konštrukciu a jej izolačné vrstvy pred účinkami najmä ultrafialových slnečných lúčov, pred výkyvmi teplôt (ktoré sú na nechránenej streche značné) a mechanickým poškodením. Vplyvom UV žiarenia materiály na streche postupom času degradujú.  Vplyvom teplotnej rozťažnosti môže dochádzať k poškodeniu hydroizolačných vrstiev a ďalších konštrukcií na streche najmä pri spojoch, kritických detailoch a v miestach prestupov konštrukcií strešným plášťom. Krupobitia a víchrice môžu mať rovnako pre nechránenú hydroizolačnú krytinu zničujúce následky. Životnosť správne navrhnutej a zrealizovanej  hydroizolácie je na vegetačnej streche nepomerne vyššia ako na streche s nechránenou hydroizoláciou. Taktiež sa vegetačné strechy vyznačujú nižšími nákladmi na údržbu hydroizolácie a jej detailov.

Psychický význam

Príjemný vzhľad strechy pôsobí proti stresu, depresiám, zvyšuje výkonnosť a zlepšuje koncentráciu. Zelená farba - upokojuje, je veselá, prívetivá, symbolizuje návrat k prírode. Rastliny zároveň uvoľňujú  látky ako sú éterické oleje, glykozidy, alkaloidy, fenolické zlúčeniny a etylén, ktoré sú príjemnejšie ako vôňa horúcich hydroizolačných pásov.