Galéria

GALÉRIA VIZUALIZÁCIE INTERIÉRU

pohľad zo zelenej strechy
Nadzemné podlažia
1. podzemné podlažie
základy
Preložka kanalizácie