Galéria

GALÉRIA VIZUALIZÁCIE INTERIÉRU

terénne úpravy
BELLATRIX
pohľad zo zelenej strechy
Nadzemné podlažia
1. podzemné podlažie
základy
Preložka kanalizácie